STRATEGICKÝ RÁMEC MAP

Strategický rámec MAP pro území správního obvodu s rozšířenou působností Kralovice (SR MAP)

Základním výstupem realizace projektu místního akčního plánování je dokument s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Tento dokument má několik částí, které vznikají na základě partnerské spolupráce a komunikace všech aktérů vzdělávání v území, jedná se o analytickou část, Strategický rámec MAP do roku 2023 a Akční plán MAP. 
Součástí strategického rámce MAP do roku 2023 je i odsouhlasená dohoda o prioritách MAP.
Pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP, OP PPR a OP VVV s prioritami území je dle potřeby vždy zpracován Strategický rámec MAP jako strategická část dokumentu MAP. Každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP, takto je prokazován soulad projektu s prioritami regionu uvedenými ve Strategickém rámci MAP.
Aktuální znění Strategického rámce MAP pro území ORP Kralovice:
VERZE č. 8, dostupnost: ZDE
Další aktualizace investičních priorit je předpokládána v měsíci 12/2020, v pořadí VERZE 9.
V případě potřeby zanesení NOVÉHO PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU, nebo ZMĚNY již zanesených projektových záměrů (např. vazba na klíčové kompetence, úprava časového období realizace, finanční výše projektového záměru, aj.) se prosím obracejte na kontaktní osobu: Mgr. Lenka Klabačková, klabackova@lct.cz, tel. 603 516 717.
Pro zanesení NOVÉHO PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU je nutné vyplnit Dotazník SR MAP a předložit písemný Souhlas zřizovatele  oba tyto formuláře jsou k dispozici zde.


Dokumenty Ke stažení
Dotazník SR MAP Dokument ke stažení »
Písemný souhlas zřizovatele Dokument ke stažení »