Zápisy

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH ORGÁNŮ MAP

Dokumenty Ke stažení
Zápis z jednání Řídicího výboru ze dne 5.6.2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 3. jednání vedoucích pracovních skupin - 11.4.2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání PS pro matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka - 27. 3. 2019   Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání PS pro čtenářskou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka - 27. 3. 2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání PS pro předškolní vzdělávání - 27. 3. 2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání PS pro rovné příležitosti - 26.3.2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání PS pro financování - 6.3.2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 2. jednání vedoucích pracovních skupin - 6. 2. 2019 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání Řídicího výboru MAP Kralovice 21.11.2018 Dokument ke stažení »
Zápis z 1. jednání vedoucích pracovních skupin - 24. 10. 2018 Dokument ke stažení »
Zápis z jednání Koordinátorů/zástupců škol projektu MAP II - 9. 1.2019 Dokument ke stažení »