MAP Kralovice

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III.

MAP Kralovice III.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice

Místní akční plán rozvoje vzdělávání představuje efektivní nástroj pro společné komunitní plánování rozvoje předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání ve správním obvodě obce s rozšířenou působností Kralovice.

PracovníSkupiny
RealizačníTeam
StrategickéDokumenty
ŘídícíVýbor
MAP Kralovice III.

Proč potřebujeme Místní akční plán rozvoje vzdělávání...

Místní akční plán rozvoje vzdělávání představuje efektivní nástroj pro společné komunitní plánování rozvoje předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání ve správním obvodě obce s rozšířenou působností Kralovice.

Strategie MAP

Strategie místního akčního plánování v oblasti vzdělávání dětí a žáků do 16 let

O projektu

Hlavním cílem projektu je zvyšování kvality vzdělávání v základních

Forma zapojení

Spolupráce v partnerství musí probíhat podle principu zapojení veřejnosti

Akční plán

Cílem Akčních plánů je sestavit přehled konkrétních vzdělávacích aktivit

Kvalitní partnerství

Tvorba a realizace MAP je založena na komunitním projednávání a plánování regionálního školství

Analýza MAP

Analytická část mapuje problémové a prioritní oblasti vzdělávání v území a je základem pro společné

MAP Kralovice III.

Město Kralovice

Kralovice jsou město v severní části okresu Plzeň-sever. Žije v nich přibližně 3 500 obyvatel a katastrální území obce měří 3979 ha.
Obec je součástí Mikroregionu Kralovicko
Oficiální stránky »
MAP Kralovice III.

Aktuality

Tisková zpráva

Zhodnocení realizace projektu Mísní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II. v roce 2020

MAP Kralovice
21 Říjen 2022
Projektové dny pro žáky

Program posiluje rozvoj výuky cizího jazyka žáků ZŠ v území ORP Kralovice

MAP Kralovice
20 Září 2022
Zhodnocení projektu

Projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II

MAP Kralovice
7 Říjen 2022

MAP Kralovice

Cílem Akčních plánů je sestavit přehled konkrétních vzdělávacích aktivit v časovém rozmezí 12 - 18 měsíců a naplňovat vytčené prioritní vzdělávací cíle v území. Roční akční plány představují výstup činnosti pracovních skupin MAP III ORP Kralovice

Najdete nás

© 2022 - MAP Kralovice