MAP Kralovice III.

Realizační tým MAP Kralovice

Realizační tým nese hlavní zodpovědnost za realizaci projektu

Realizační tým nese hlavní zodpovědnost za realizaci projektu a jeho výstupy, zabezpečuje činnost Řídicího výboru a pracovních skupin/platforem, organizuje a koordinuje společné vzdělávací aktivity (aktivity implementace), podporuje školy ve strategickém plánování, zajišťuje přenos výstupů mezi pracovními orgány MAP a k cílovým skupinám, monitoruje/evaluuje a vyhodnocuje průběh realizace a dosahování cílů projektu.

RealizačníTým

SLOŽENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU MAP

 

Titul, jméno a příjmení člena Pracovní pozice E-mail, telefon
Realizační tým MAP   vzdelavani.mapplzensko@gmail.com
Mgr. Lenka Klabačková Hlavní manažer projektu, odborný konzultant ESIF klabackova@lct.cz
    +420 603 516 717
Ing. Kateřina Kuklíková Finanční manažer, koordinátor I - strategický a věcný manažer katka.kuklikova@gmail.com
    +420 724 934 550
Ing. Miroslav Trnka Koordinátor – strategický a věcný manažer ORP trnka.miroslav@kralovice.cz
    +420 373 300 230
Bc. Hedvika Skalická Koordinátor spádovosti škol skalicka.hedvika@kralovice.cz
    +420 373 300 239

 

 

MAP Kralovice

Cílem Akčních plánů je sestavit přehled konkrétních vzdělávacích aktivit v časovém rozmezí 12 - 18 měsíců a naplňovat vytčené prioritní vzdělávací cíle v území. Roční akční plány představují výstup činnosti pracovních skupin MAP III ORP Kralovice

Najdete nás

© 2022 - MAP Kralovice