MAP Kralovice III.

Řídící výbor MAP Kralovice

Ustavující jednání Řídicího výboru MAP III. ORP Kralovice.

Dne 30. listopadu 2022 proběhlo ustavující jednání Řídicího výboru MAP III. ORP Kralovice. V rámci jednání byl představen projekt MAP III. a byly schváleny nezbytné dokumenty pro jeho fungování. V průběhu ledna 2023 bude zahájena aktualizace a sběr nových investičních záměrů, které se budou týkat vzdělávací infrastruktury MŠ, ZŠ a neformálního, celoživotního vzdělávání v rámci oblasti podpory IROP 2021-2027. Tyto data budou podkladem pro vytvoření Strategického rámce MAP, verze 14.

Bližší informace zveřejníme na začátku roku 2023 nebo je možné se obrátit na realizační tým projektu: vzdelavani.mapplzensko@gmail.com

ŘídícíVýbor

MAP Kralovice

Cílem Akčních plánů je sestavit přehled konkrétních vzdělávacích aktivit v časovém rozmezí 12 - 18 měsíců a naplňovat vytčené prioritní vzdělávací cíle v území. Roční akční plány představují výstup činnosti pracovních skupin MAP III ORP Kralovice

Najdete nás

© 2022 - MAP Kralovice